Osnovne informacije

Naziv tvrtke: Konektor, projektiranje, izgradnja i održavanje telekomunikacijskih vodova i mreža, d.o.o.
Skraćeni naziv tvrtke: Konektor d.o.o.

Adresa sjedišta: HR-23206 Sukošan, Ždralovac 34
OIB: 97267016353
PDV IB: HR97267016353

MBS: 060011402    Tvrtka je upisana u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zadru
Temeljni kapital je 22.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Melko Keran i Ranko Mikuličić